Theo đuổi chất lượng tuyệt vời, nhấn mạnh dịch vụ toàn cầu.
Thảm tròn
Thảm tròn
Thảm L-Shape + Z-Shape
Thảm L-Shape + Z-Shape
Thảm tròn (mở)
Dải thảm tròn (mở).Chất lượng được đánh giá với một loạt các xét nghiệm vật lý và cơ học. Các thử nghiệm này bao gồm hiệu suất mài mòn hoặc đóng cọc, ổn định kích thước, thử nghiệm thời tiết, chống hơi nhiệt và hơi nước, vv