Theo đuổi chất lượng tuyệt vời, nhấn mạnh dịch vụ toàn cầu.